5 potentielle fordele ved prisberegnere

Der kan være markante brugervenlighedsmæssige og økonomiske gevinster forbundet med at implementere en eller flere prisberegner(e) på sin hjemmeside. I denne artikel jeg vil nævne og nuancere fem af de største potentielle gevinster.

Inden jeg oplister og gennemgår fem potentielle gevinster ved implementering af en prisberegner, er det vigtigt for mig at understrege, at man kun opnår gevinster, hvis man implementerer beregneren på en landingsside, hvor det er meningsfuldt.
Men hvornår giver det mening med en indlejret beregner? Det gør det, når beregneren skaber værdi og har et formål. Hvis den udregner regnestykker, som andenklasseselever kan i hovedet, er den ganske overflødig og bør derfor udelades.
Prisberegnere findes i flere forskellige typer. En af de dominerende beregnertyper er en beregner, hvor de besøgende har mulighed for at trække en markør mod venstre eller højre inden for et givent interval.
Når den besøgende slipper markøren, viser beregneren prisen for den givne mængde, som markøren står ved. Herunder kan der ses et eksempel på en beregner af denne type:
Beregnertype 1

Kilde: Fyringsolie.dk

En anden populær beregnertype er en beregner, der fungerer ved, at den besøgende indtaster et tal i en tom kolonne, hvorefter beregneren viser et facit. Herunder ses et eksempel på denne beregnertype:

Beregnertype 2Kilde: Fyringsolie.dk

Der kan være stor forskel på effekterne af de forskellige beregnertyper. Man kan ikke sige, at den ene beregner er bedre end den anden, for hvilken beregner der bliver den største succes, er altid kontekstafhængig.
Man bør naturligvis altid stræbe efter at vælge den beregnertype, der giver mest værdi i en given situation. Sommetider kan det dog være svært at afgøre udelukkende ved hjælp af fingerspidsfornemmelse.
Derfor vil det ofte være en fordel at split-teste forskellige beregnere og på den måde afklare, hvilken beregnertype der er mest velvalgt til en given landingsside.
Hvis man vælger at split-teste, skal man naturligvis opsætte en række KPI’er, så man får defineret succeskriterierne for implementeringen af beregneren på forhånd. Hvilke effekter ønsker man, at beregneren bibringer? At salget øges, at beregneren får folk til at bruge mere tid på siden, at beregneren bliver brugt af så mange som muligt eller noget helt fjerde?

De fem potentielle fordele ved prisberegnere

Jeg vil nu gennemgå og nuancere fem mulige gevinster, der kan være forbundet med at implementere en eller flere beregner(e) på ens hjemmeside.
Forbedret brugeroplevelse: Man skal altid have fokus på brugeroplevelsen, når man strukturerer indholdet på ens hjemmeside. Er brugeroplevelsen god, har det mange positive sideeffekter. En god brugeroplevelse kan blandt andet resultere i god SEO, en høj konverteringsrate samt en fremstilling af ens virksomhed som værende grundig og yderst professionel.
Ofte vil man kunne øge kvaliteten af brugeroplevelsen ved at implementere en prisberegner på en landingsside, hvor dette giver mening.
Hvis man har et produkt, der kan købes i mange forskellige mængder, er det oplagt at indlejre en beregner, der viser prisen afhængigt af mængde. Ydermere kan implementeringen af en prisberegner bidrage til en overordnet flot hjemmesideæstetik.
Interaktionselementet: Enhver beregner involverer en eller anden form for interaktion med den besøgende. Enten skal den besøgende trække i en markør, eller også skal han/hun indtaste et tal i beregneren.
Der er noget stimulerende i, at ens handlinger resulterer i synlige effekter, og interaktion via en prisberegner kan fungere fastholdende.   
Styrker overblikket: Komplekse regnestykker kan være svære at overskue, medmindre man er Rain Man. Derfor er det god service at spare ens besøgende for tid og tankevirksomhed ved at forære dem facit for komplekse udregninger via en prisberegner.
Hvis man har tilbud på et produkt, anbefaler jeg altid, at man designer beregneren, så den viser den potentielle besparelse.
Folk elsker at spare penge, og der er noget psykologisk købsforstærkende i at se, at det beløb, der spares, bliver større og større, desto mere man køber for.
Øg din omsætning: Dette punkt er lidt tricky, for det fordrer, at man eksperimenterer lidt og undersøger, hvad der fungerer på ens side, men hvis man skruer på de rette knapper, kan implementeringen af en prisberegner og justeringer af denne øge ens omsætning væsentligt.
Hvis ens beregner minder om det første eksempel på en beregner i denne artikel, kan man forsøge at eksperimentere med intervallet i beregneren. Køber kunderne større eller mindre mængder, hvis man udvider dette? Ydermere kan man eksperimentere med startplaceringen af den mobile markør.
Hvilke effekter oplever man, når man justerer startpositionen? Skal den være helt til venstre, midt i eller et tredje sted?
Svaret er ikke givet på forhånd. Der er nemlig ingen faste regler – det kan variere meget fra landingsside til landingsside. Derfor er man nødt til at opsætte målepunkter og tilpasse sine justeringer efter de data, man løbende får.
Effektivisering: I mange år har ‘effektivisering’ været et buzzword i erhvervsverdenen. Det er vigtigt, at man effektiviserer så mange af sine indsatsområder som muligt, så man kan frigøre ressourcer til andre opgaver.
Implementering af en prisberegner kan i mange tilfælde bidrage til effektivisering, blandt andet af kundeserviceposten.
Hvis man sælger et produkt i mange forskellige mængder, er der risiko for, at ens kundeserviceafdeling får mange opkald vedrørende priser. Hyppigheden af disse opkald kan sænkes markant, hvis man implementerer en beregner, der let og overskueligt viser kunderne, hvad de forskellige mængder koster.