Unisport

adwords case unisport life

Unisport

unisport-case-online-marketingUnisport er Nordens førende online forhandler af fodboldstøvler, fodboldtrøjer og en masse andet sportsudstyr. Ydermere er Unisport en global medieplatform for fodboldrelateret indhold. Virksomheden, der har eksisteret siden 1995, har base i København.

Kort beskrivelse af samarbejdet med Unisport

Vores samarbejde med Unisport begyndte allerede i 2014. Målet var allerede fra begyndelsen klart defineret: Vi skulle hjælpe Unisport med at sammensætte et stærkt online marketing-team og oplære dette team i online marketing-discipliner, så de på sigt kunne varetage samtlige online marketing-opgaver in-house. Der var altså tale om et insourcing-projekt.

For overskuelighedens skyld har vi herunder i punktform samlet de opgaver, som vi assisterede Unisport med. Efterfølgende kan du læse mere dybdegående om vores tilgange til de forskellige opgaver:

  • Rekruttering af dygtige online marketing-medarbejdere
  • Opbygning af kampagnestruktur
  • Etablering af attribution reporting
  • Tilrettelæggelse af strategi for search- og display-annoncering

Sådan assisterede vi i rekrutteringsprocessen

Unisport ønskede nye stærke kapaciteter til at løfte opgaverne i deres online marketing-afdeling, og vi hjalp, som bemærket, med rekrutteringsprocessen af dygtige, kompetente kandidater.

Vi greb det an på følgende vis: Vi samlede samtlige kandidater i et overskueligt system, hvori der fremgik en række relevante informationer om kandidaterne, blandt andet deres alder, nationalitet og uddannelsesmæssige baggrund. Ydermere gav vi samtlige kandidater en karakter på mellem et og tre. Denne karakter blev givet på baggrund af ansøgningens kvalitet og kandidatens faglige profil.

Den overskuelige oversigt over kandidaterne gjorde det yderst let for os og Unisport at udvælge syv personer, som vi og Unisport kaldte til en uddybende samtale.

Med henblik på at vurdere de udvalgte kandidaters faglighed udviklede vi en algoritme, der kunne give os en håndgribelig samlet bedømmelse af de forskellige kandidater. Algoritmen indeholdt fire forskellige parametre: Uddannelsesmæssig baggrund, relevant arbejdserfaring, lederevner og noget, som vi kaldte ‘Unisportlife-ness’.

Disse fire parametre var styrende for jobsamtalen, og vi indsamlede tilstrækkeligt med informationer til at kunne bedømme de fire parametre for hver af kandidaterne med en karakter fra et til fem. Algoritmen udregnede en samlet score for kandidaterne. Denne håndgribelige, kvantitative bedømmelse åbenbarede, hvilke kandidater der var de mest velvalgte til stillingen.

Unisport - rekruttering af marketing-medarbejdere

Klik her, hvis du lære endnu mere om, hvordan vi kan assistere med marketing-rekruttering.

Opbygning af kampagnestruktur

Vi assisterede tilmed med opbygning af en overskuelig og effektiv kampagnestruktur i AdWords. Den overskuelige kampagnestruktur gjorde, at det var let at navigere rundt i kampagner og bevare et samlet overblik over de forskellige kampagner, der kørte sideløbende. Den overskuelige struktur gjorde, at det var ganske let at optimere de forskellige kampagner.

Løbende satte vi udvalgte Unisport-ansatte ind i vigtige AdWords-principper: Vi oplærte dem  i, hvordan man opsætter effektive annoncer, og hvordan man løbende optimere disse.

Etablering af attribution reporting

Hos Spinnaker Nordic har vi i lang tid talt om marketing attribution, og det beviser samarbejdet med Unisport også. Dette påbegyndte vi nemlig i 2014, og allerede dengang var marketing attribution et stort fokuspunkt for os.

Hvis du endnu ikke har hørt om marketing attribution, anbefaler vi, at du læser dette maratonindlæg om feltet.

Vi udviklede et system, der leverede overskuelige attributionsrapporter, der kunne hjælpe Unisport med at optimere deres forretning.

Tilrettelæggelse af strategi for search- og display-annoncering  

Derudover assisterede vi med tilrettelæggelse af en effektiv strategi for betalt search og display-annoncering. Denne strategi tog naturligvis afsæt i de data, som vi og Unisport løbende fik via blandt andet Analytics og Adwords.

Vi vil gerne sige Unisport tak et spændende og udbytterigt samarbejde. Det har været spændende at følge deres udvikling siden, og det bliver lige så spændende at følge denne i fremtiden.

Få festinvationer og faglige inputs direkte i din indbakke

Kontakt os

Ring til os på 71 99 16 00
eller skriv til info@spinnakernordic.com