Google meta-titler og beskrivelser

Meta-titler og -beskrivelser er vigtige SEO-faktorer. Herunder kan du se, hvordan meta-titlen og -beskrivelsen kan se ud på Google:
Meta-titel - meta-beskrivelse - guidelines
Google bruger meta-titlen som en direkte SEO-faktor, mens meta-beskrivelsen ikke vægtes af Google i SEO-mæssigt perspektiv. Dog har meta-beskrivelsen stadigvæk stor betydning for SEO. En god meta-beskrivelsen kan nemlig resultere i en høj CTR (Click Through Rate), og dette er noget, som Google vægter højt.
Vi har udviklet et værktøj, der viser dig, hvor lange dine meta-titler og -beskrivelser er. Hvis man vil lave perfekte meta-titler og -beskrivelser, er det dog ikke helt nok blot at holde sig inden for de anbefalede længder.
Vi vil herunder give en række tips til, hvordan du kan lave effektfulde og gode meta-titler og -beskrivelser.
Sådan laver du den gode meta-titel:

  • Sørg altid for, at minimum ét søgeord er repræsenteret starten af meta-titlen
  • Den samme tekst må ikke genanvendes i dine meta-titler. Eksempelvis må meta-titlen på forsiden ikke også være den samme som på kontakt-siden.
  • Du kan med fordele bruge call-to-actions i nogle meta-titler – måske kan du tilføje ordet ‘køb’ i begyndelsen af meta-titlen, hvis det giver mening
  • Meta-titlen skal være relevant og sigende for sidens indhold

Sådan laver du den gode meta-beskrivelse:

  • Sørg altid for, at søgeordene er repræsenteret – gerne to gange i meta-beskrivelsen da den er forholdsvis lang
  • Inddrag søgeordet i starten af sætningen (ikke noget med at lade det være det 10. ord)
  • Gør gerne brug af call-to-actions i slutningen af meta-beskrivelsen (Ring i dag, se udvalget nu, bestil nu, køb i dag og lignende)
  • Den samme tekst må ikke genanvendes. Eksempelvis må meta-beskrivelsen på forsiden ikke være den samme som på kontakt-siden
  • Meta-beskrivelsen skal være relevant og sigende for sidens indhold