Guide: Sådan laver du en infografik med stort potentiale

Infografikker bliver mere og mere populære. De er fremragende til at visualisere komplekse forhold og gøre disse mere spiselige. I denne artikel får du en introduktion til ‘infografik’ som begreb samt en grundig guide til, hvordan du kan lave dine egne infografikker.

En infografik kan defineres som en visuel repræsentation af information, data eller viden. Der findes mange forskellige typer infografikker, og de kan variere meget i udseende og formål. Senere i denne artikel introduceres du for et utal af disse forskellige typer.
Vi oplever ofte, at mange landingssider er meget teksttunge. Dette er fint i mange forbindelser; det er blandt andet godt for ens SEO, og så er tekst samtidigt et ekstremt stærkt formidlingsredskab, hvis man har en stærk tekstsnedker på holdet. Der kan dog være en række ulemper forbundet med kun at have tekst på sine landingssider. Adskillige undersøgelser viser nemlig, at visuelle elementer styrker fastholdelsen af de besøgende, og at besøgende lettere afkoder ens budskaber, hvis den tekstuelle formidling suppleres med overskuelige visuelle elementer.
Med en infografik kan man kommunikere rigtig meget på ganske kort tid. Det handler om at præsentere ens informationer på en overskuelig og visuelt lækker måde. Man ser ofte også, at gode, værdifulde infografikker deles i stor stil, og der kan derfor være potentiale til at lave en masse links, hvis man laver en god infografik, da man kan forlange at folk, der deler infografikken, skal kreditere ophavsmanden.
Hvis ovenstående har fristet dig til at lære endnu mere om infografikker, skal du fortsætte læsningen. Nu vil vi nemlig give en grundig guide til, hvordan du kan lave dine egne infografikker.

Følg disse fem trin

Vi anbefaler, at du følger de fem følgende trin, når du skal lave en infografik. Gør du det, øger du chancen for at kreere en effektiv, værdiskabende infografik, der når ud til de mennesker, du ønsker, den skal nå ud til.

 1. Find en historie/et formål med din infografik
 2. Vælg, hvilken type infografik du ønsker at formidle din historie via
 3. Indsaml de nødvendige og relevante data
 4. Design infografikken
 5. Promovér din infografik

Infografik - Sådan laver du en infografik med stort potentiale
Vi håber, at du bider mærke, at ‘design infografikken’ først ligger som trin fire. Dette er en ret central pointe med denne guide. 
Alt for mange nedprioriterer det forberedende arbejde og påbegynder udarbejdelsen af infografikken alt for tidligt i processen. I så fald risikerer man, at infografikkens budskaber peger i vidt forskellige retninger, og at den røde tråd udebliver. Dette er meget uhensigtsmæssigt, da en infografik jo netop skal bidrage til at skabe harmoni og overblik, og ikke kaos og uro.

1. Find en historie/et formål med din infografik

Denne del kan være yderst vanskelig. Det er dog et trin, der figurerer i mange sammenhænge, og det er der mange gode grunde til, da den gode historie er meget afgørende for, hvorvidt man formår at nå bredt ud eller ej. Folk slubrer gode historier i sig og deler dem med venner og bekendte- 
Når man forsøger at finde frem til den gode historie, skal man i samme forbindelse beslutte sig for, hvad hovedbudskabet med ens infografik skal være. Vi anbefaler, at du skriver hovedbudskabet ned, makimalt på to linjer. Når hovedbudskabet er nedskrevet, har du noget konkret, du altid kan vende tilbage til, når du befinder dig ved et af de andre trin i vores guide. På den måde kan du minde dig selv om, hvad formålet og udgangspunktet for infografikken er, hvilket gerne skulle sikre en rød tråd i dit arbejde.
Du er sikkert lidt udfordret med hensyn til at finde frem til den gode historie. Jeg anbefaler, at du følger en af to følgende tilgange, da det stensikkert vil kaste lys over, hvad den gode historie er i din situation.
Den datadrevne tilgang: Når man benytter denne tilgang, har man allerede en masse data, som man ønsker at fortælle en historie på baggrund af.
Hvornår er denne tilgang velvalgt? Der er den, når man har et unikt datasæt, eller hvis man er en del af et undersøgelsesteam, der har indsamlet data, som bibringer nye, interessante indsigter i det felt, man undersøger.
Problem/spørgsmål-tilgang: Denne tilgang kræver, at du grubler over et problem, du ønsker at løse eller en række spørgsmål, du ønsker at besvare ved hjælp af din historie. Her er målet altså at finde et problem, som man via sin infografik kan løse.
Herunder følger en række formål, som historien kan have:

 • Historien skal afhjælpe et alvorligt problem
 • Historien skal give praktiske løsninger på hverdagsspørgsmål og -problemer
 • Historien skal belyse konventionelle spørgsmål på en ny og givende måde
 • Historien skal udfordre populære opfattelser
 • Historien skal give et ukonventionelt svar på et hverdagsligt spørgsmål

Uanset hvilken nærmere defineret tilgang man vælger, er det vigtigt, at den historie, man vælger, enten bibringer noget praktisk nytteværdi samt viden, eller at den udfordrer og overrasker læseren.
Inden du går videre til trin to, skal du have et hovedemne for din infografik. Derudover skal du have et problem/spørgsmål, og så skal du have en løsning/et svar på problemet/spørgsmålet.

2. Vælg, hvilken type infografik du ønsker at formidle din historie via

Nu skal du vælge, hvilken type infografik du ønsker at benytte til formidlingen. Det er meget vigtigt, at valget er passende, da det vil øge chancen for, at modtagerne afkoder dit indkodede budskab efter hensigten. Der er et utal af forskellige typer infografikker. Herunder nævner jeg de ni mest populære og definerer kort, hvad der kendetegner de enkelte typer.
Statistisk infografik: Denne type viser et overblik over data ved hjælp af en eller flere grafer, tabeller eller lister.
Tidslinje-infografik: Indeholder ikke så overraskende en tidslinje, hvorpå det fremgår, hvad der kendetegner de forskellige nedslag.
Proces-infografik: Fremstilling af et lineært forløb eller en forgreningsproces. Infografikker af denne type viser typisk, hvilken proces man kan tillære sig evner via. Derudover kan de også vise en given beslutningsproces.
Informerende infografik: Typisk vil der være tale om en infografik, der opsummerer et emne med lidt ekstra information.
Geografisk infografik: Viser data på et kort.
En sammenlignende infografik: Denne type Illustrerer nævneværdige ligheder eller forskelle. Typisk stillet op med et ‘vs’.
Hierarkisk infografik: Fremstilling af hierarkibaseret system.   
Research-baseret infografik: Minder meget om den statistiske infografik. Denne her type er dog altid baseret på forskning.
Interaktiv infografik: En dynamisk infografik, der giver modtagerne mulighed for at ændre på det visuelle indtryk. Måske har modtagerne mulighed for at trække elementer rundt på infografikken eller klikke på nogle af elementerne, hvilket ændrer det overordnede udtryk.
Hvordan du ønsker, at din historie skal fortælles, har stor betydning for, hvilken infografik du bør vælge. Det er nemlig ikke urealistisk, at flere af ovenstående typer kan formidle din historie, men vi gætter på, at resultatet af formidlingen vil blive meget påvirket af, hvilken type infografik du vælger. Derfor skal du fundere over, hvilken infografik-type der bedst muligt formidler dit ønskede budskab.

3. Indsaml de nødvendige og relevante data

Mange vælger at springe dette punkt over, da alene tanken om dataindsamling kan give tunge øjenlåg. Det kan dog på ingen måde anbefales at se bort fra dette punkt, da mange af de bedste infografikker tager udgangspunkt i gode, interessante data.
Der er tre forskellige tilgange, når man skal indsamle data:
Ens egne data: Hvis din tilgang er den datadrevne, benytter du sandsynligvis dine egne data som afsæt til infografikken. Derfor har du sikkert allerede de data, du skal bruge, og du behøver derfor ikke bruge flere ressourcer på dette trin.  
Original research: Du kan iværksætte din egen dataindsamling, hvor du indsamler data, der kan belyse det spørgsmål, du ønsker at besvare via en infografik.
Hvis du har gået på universitet, kender du godt forskrifterne for, hvordan dataindsamlinger bør praktiseres. Hvis ikke, anbefaler jeg, at du stikker snuden i en række af de bedste metodebøger.
I Alan Brymans Socials Research Methods kan du formentligt finde inputs til, hvilke(n) dataindsamlingsmetode(r) der egner sig bedst til at indsamle de data, du er interesseret i. Du kan tilmed få indføring i, hvordan du bør praktisere denne eller de dataindsamlingsmetode(r).
Få dine data fra datakilder: Det kan virke uoverskueligt og omfattende at påbegynde en dataindsamling på egen hånd, og måske er dette heller ikke nødvendigt. Det kan være, at der allerede er forskere eller institutioner, der har indsamlet de data, du har brug for.
Undersøg, om der er skrevet videnskabelige artikler om det emne, du belyser via din infografik. Derudover bør du også undersøge, om nogle af de store dataindsamlingsinstitutioner har beskæftiget sig med dit felt.
Den største dataindsamlingsinstitution i Danmark er Danmarks statistik. Der findes en del udenlandske. Du kan prøve at tjekke en eller flere af disse, hvis det giver mening for dit emnefelt:

Derudover kan du prøve med en Google-søgning. Skriv dit tema + undersøgelse og se, hvad der dukker op.

4.  Design infografikken

Nu bliver det sjovt igen!
Du har styr på alt benarbejdet. Du har din historie, og du har de data, du skal bruge til at understøtte historien. Nu skal du have styr på det kreative udtryk.
Hvis du har en grafiker i huset, bør du naturligvis bruge hans kompetencer til dette trin, for det er ikke let for en ikke-designer at kreere en lækker infografik. Det kan dog lade sig gøre, og der findes mange fede skabeloner, som kan lette arbejdet.
Uanset om man er grafiker eller ej, bør man altid lade sig inspirere af eksisterende værker. Man bør finde et par infografikker, man synes, er æstetiske nydelser og undersøge, hvilke virkemidler de benytter.
Vi har en række hacks, som du med fordel kan benytte, når du skal udtænke et fedt design til din infografik:

 • Søg efter ‘infographics’ på Pinterest, Visual.ly og lignende sider, hvorpå der ligger et utal af infografikker – lad dig inspirere af de flotteste 
 • Hvis du ikke sidder med grafiske opgaver til dagligt, anbefaler vi, at du finder et lækkert template til din infografik. Der findes flere sider, hvorpå der er gratis templates, blandt andet Venngage og Visme. Sørg altid for at vælge et template, der harmonerer med den type infografik, du ønsker at lave.  
 • Det kan være en fordel at tegne en skitse på fysisk papir, inden man påbegynder den digitale udformning af infografikken. Diskutér meget gerne infografikkens opbygning internt.
 • Vælg farver, skrifttyper og andre elementer, der forstærker det budskab, du ønsker at kommunikere. Derudover bør farver, skrifttyper og lignende elementer være repræsentative for dig som afsender.

En række af ovenstående tips uddybes herunder.
Valg af farver:
Her anbefaler vi, at du kigger på, hvilke farvesammensætninger der fungerer for andre. Derudover bør du sætte dig ind i, hvilken merbetydning de forskellige farver har. Grøn er ikke bare grøn – grøn har en masse merværdi, og der er mange forskellige nuancer af grøn.
Ydermere giver det rigtig god mening at lade farver, der kendetegner din virksomhed, optræde på infografikken.
Valg af skrifttype:
Mange undervurderer dette punkt og vælger en tilfældig skrifttype. Det kan være fatalt, da nogle skrifttype simpelthen får et produkt som helhed til at stinke af amatørarbejde.
Man bør stort set altid vælge en af de populære skrifttyper, da det er disse skrifttyper, folk er vant til at se, og som folk forbinder med professionelle foretagender. Vælg gerne samme skrifttype, som virksomheden sædvanligvis bruger.
Ligesom farver har merbetydning, har skrifttyper det også. Hvis din målgruppe er ung og trendy, så undersøg, hvilke skrifttyper der typisk bruges af virksomheder, der henvender sig til unge.
Valg af layout:
Der kan ikke gives noget entydigt godt svar på, hvilket layout du bør vælge. Mange infografikker, der fungerer ekstremt godt, varierer meget i udtryk. Det handler om at finde et layout, der lækkert og enkelt formidler dit budskab og dine hovedpointer, og som samtidigt repræsenterer dig på en troværdig måde.

5. Promovér din infografik

Du sidder nu med store stolte øjne og betragter din infografik. Du er klar til at forlade kontoret og drible hjem i privaten, hvor du planlægger at kaste dig velfortjent på sofaen, for du har nemlig ydet et godt stykke arbejde.
Det har du bestemt!
Men du bør dog ikke smide dig på sofaen endnu; du er nemlig ikke helt i mål. Din infografik er nemlig ingen opdagelsesrejsende, der på egen hånd tager ud og erobrer hele den digitale verden. Du bliver nødt til at bygge en lille digital båd og hejse et sejl, så din infografik kan drive ud på det digitale åbne hav og møde fremmed land.
Herunder følger en række metoder til at give din infografik luft under vingerne, så den bliver spredt og set:

 • Del infografikken på alle dine SoMe-kanaler, hvis det giver mening
 • Send den ud via din virksomheds faste nyhedsbrev
 • Tag fat i bureauer, bloggere og lignende og spørg, om de kunne have interesse i at dele den. Det siger sig selv, at du bør tage i fat i bureauer og bloggere, der opererer med samme tema, som infografikken vedrører
 • Del din infografik på sider som Reddit, Imgur, Buzzfeed og lignende

Hvis du ønsker at få hjælp af bloggere til deling af din infografik, bør du sætte dig ind i, hvilke bloggere der henvender sig til din målgruppe, og hvor store de enkelte bloggere er.
Det er naturligvis en klar fordel for dig, hvis de store bloggere med store følgerskarer vælger at dele dit indhold. Dette kan dog godt blive vanskeligt, da de største bloggere typisk får rigtig mange tilbud og for længst har opdaget, at deres blogs kan bruges i forretningsøjemed.
Derfor er en anbefalelsesværdig strategi at undersøge, hvilke up-comming-bloggere der er på markedet, og så hive fat i dem, man ser det største lys i.
Vi håber, at vores guide har været nyttig, og at du nu har fået de redskaber, du har brug for, for at få succes med at lave infografikker.