Ejerskab af kompetencer.
Værdifuldt på den lange bane.

Det er blevet mere populært at skabe intern viden og få dataejerskab, specielt blandt større virksomheder. Lad os tage en snak!