Lær, hvordan du bliver fundet på lokale søgninger

Mange virksomheder kan vinde meget ved at satse på lokal SEO. I denne artikel får du en kort definition af begrebet samt flere konkrete tips til, hvordan du kan komme til tops på lokale søgninger på søgemaskinerne.

Når man arbejder med lokal SEO, iværksætter man tiltag, der øger chancen for, at man bliver fundet på lokale søgninger. Når vi søger på Google, Bing og så videre, har mange af os for vane at tilføje et bynavn til vores søgninger.
Det kan være, at vi leder efter en tømrer, og i sådanne sammenhænge vil de fleste af os foretrække at finde en lokal. Hvis vi er bosat i Aarhus, er det derfor ikke urealistisk, at vi vil skrive “Tømrer Aarhus”.
De aarhusianske tømrere, der har arbejdet med lokal SEO, har størst chance for at vinde ovenstående opgave, da det er dem, der vil befinde sig øverst på søgemaskinerne.
Google har et ønske om at levere så relevante søgeresultater som muligt, og derfor vil ovenstående søgning også resultere i lokale søgeresultater, selvom man ikke skriver Aarhus efter sin søgning. Google lokaliserer, hvor brugerne opholder sig og bruger denne viden til at vise så relevante søgeresultater som muligt, og i mange sammenhænge er lokale søgeresultater de mest relevante.
Lokal SEO kan være ideelt til at skaffe nye kunder for servicevirksomheder, men hvordan arbejder man med lokal SEO?
Jo, ser du… Det er her, vi kommer ind i billedet. Man kan enten alliere sig med et dygtigt SEO-bureau, eller man kan tage affære og følge mine tips herunder. Så lover jeg dig, at du vil kunne se en stigning af lokal trafik.
En af vores søde følgere var så venlig at gøre os opmærksomme på, at begrebsdefinitioner ville gøre indlægget endnu spiseligt. Der vil nemlig komme en række fagtermer, som enhver ikke kan forventes at forstå. Derfor vil du herunder finde forklaringer på, hvad en række SEO-fagtermer betyder:
Søgeordsanalyse: En oversigt over alle relevante søgeord i en given sammenhæng. Analysen viser som minimum antallet af månedlige søgninger for de forskellige søgeord.
Keyword Mapping: Et dokument, hvor man har samlet sine vigtigste URL’er. I dokumentet skriver man, hvilke søgeord der er de vigtigste for ens URL’er. Bruges til at skabe overblik.
Søgeordsvolumen: Antallet af månedlige søgninger for et søgeord.
On page-indhold: Vedrører alt, du kan se på en landingsside. Der er altså tale om brødtekst, billeder, mellemrubrikker og så videre. Mange tæller forhold som meta-titler og -beskrivelser med som on page-indhold. Disse to begreber defineres her.
CTR (Click Through Rate): En måleenhed for, hvor mange der klikker på dit søgeresultat. Hvis din CTR er 23 % på søgeordet ‘kartofler’, er der 23 % af dem, der søger på kartofler, som klikker sig ind på din side.

Konkrete tips til lokal SEO

Mange af de ting, man arbejder med i forbindelse med lokal SEO, er de samme, som man arbejder med i forbindelse med generel SEO; for eksempel handler lokal SEO også meget om optimering af on page-indhold samt stærke indgående links.
I dette afsnit får du en række konkrete tips til, hvad du skal arbejde med for at styrke din lokale SEO. Vær opmærksom på, at afsnittet ikke beskæftiger sig med alle faktorer, der har betydning for lokal SEO – langt fra faktisk. Til gengæld lover jeg dig, at de forhold, som nævnes herunder, har stor betydning, og at du vil opleve mærkbare effekter, hvis du imødekommer rådene.

Start med søgeordsanalysen

Det er vigtigt, du får skabt et overblik over, hvilke ord dine potentielle kunder søger på. Når du laver søgeordsanalysen, bør et fokus være at undersøge, hvilke bynavne folk som oftest søger på i kombination med relevante søgeord og søgeordsfraser. De lokale byer, der indgår i flest søgninger, skal naturligvis prioriteres højest.
Vær kreativ, tålmodighed og ihærdig. Din søgeordsanalyse skal nemlig danne grobund for den resterende proces.
Hvis du har en landingsside for infrarøde saunaer, skal du bestræbe dig på at finde alle ord, som er relateret til det produkt. Søgeordsanalysen er virkelig vigtig, da du, hvis du er særligt omhyggelig, kan opnuse relevante ord med høj søgeordsvolume, som der endnu ikke er så meget konkurrence på.
Der er flere forskellige værktøjer, der kan bruges til søgeordsanalysen. Google Keyword Planner kan sandsynligvis levere, hvad du har brug. Vær opmærksom på, at du skal oprette en AdWords-annonce, før du får adgang til samtlige nødvendige data i Keyword Planner.

Keyword Mapping

Nu har du en masse relevante søgeord, du godt kunne tænke dig at rangere på. For at skabe overblik og sikre en fremadrettet strømlinet proces anbefaler jeg, at næste trin i processen bliver Keyword Mapping.
Keyword Mapping handler om at udvælge et-tre keyword(s) til hver af de vigtigste af ens hjemmesides landingssider. Sørg for at finde unikke keywords til samtlige landingssider. Dine landingssider bør nemlig ikke internt konkurrere mod hinanden om de samme søgeord. Du bør naturligvis fordele keywords efter relevans og søgeordsvolumen.
Når du har færdiggjort din Keyword Mapping, vil du have et godt og solidt overblik over, hvilke søgeord dine landingssider skal rangere på, og herefter kan du påbegynde optimeringsprocessen. Jeg anbefaler, at du allerførst får optimeret on page-indholdet.

Optimering af on page-indhold

Hvis du ønsker at rangere på ‘nyt badeværelse Aarhus’, er det vigtigt, at du gør alt, hvad du kan for at fortælle Google, at den side, der skal rangere på dette, indeholder content, der er relevant for søgningen.
Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan kommunikere dette til Google. Det skal blandt andet kommunikeres via brødteksten på landingssiden. Hvis din tekst ikke indeholder de søgeord, du ønsker at rangere på, er det naturligvis vanskeligt for Google at vide, at din landingsside er relevant for søgninger på disse søgeord.
Jeg anbefaler altid omkring 2.000 ord på de sider, der skal rangere. Teksten skal være informativ, relevant og gerne levende. Du bør bestræbe dig på at undgå redundans. Det er, som sagt, vigtigt at teksten indeholder de søgeord, du vil rangere på – særligt i H2’erne, altså mellemrubrikkerne.
Du bør dog ikke overdrive brugen af søgeord og skrive decideret unaturligt. En sådan tilgang kaldes keyword stuffing, og dette falder Google ikke for. Skriv i stedet naturligt. Ja, skriv som skrev du udelukkende til mennesker, for Google læser efterhånden tekst, som vi gør. Du bør altid nævne de lokale byer i teksten et par gange – også selvom der ikke umiddelbart er søgninger på disse.
Foruden brødteksten skal du optimere dine meta-titler og -beskrivelser. Meta-titlerne og -beskrivelserne bør indeholde de(t) søgeord eller den søgeordsfrase, som du allerhelst vil have den pågældende landingsside til at rangere på.
Meta-titlen er en aktiv rangeringsfaktor, mens meta-beskrivelsen er en indirekte rangeringsfaktor. Selve meta-beskrivelsen bruges i sig selv ikke som rangeringsfaktor, men det gør CTR til gengæld, og CTR’en påvirkes meget af meta-beskrivelsens kvalitet.
Hvis du ikke er trænet i at lave skarpe meta-beskrivelser og -titler, kan du med fordel tjekke vores lille guide.

Skaf gode indgående links

Linkbuilding er stadigvæk en meget vigtig del af SEO. Man skal se et link som en anbefaling. Sådan opfatter Google nemlig links. Når man linker til en side, overflyttes der linkværdi til denne, og siden stiger i autoritet i søgemaskinernes øjne.
Desto bedre en linkprofil man får opbygget, desto større er chancen for at rangere. En linkprofils kvalitet afgøres af omfanget og kvaliteten af indgående links. Et link er nemlig ikke blot et link; der er stor forskel på kvaliteten af links.
Som tommelfingerregel er det en styrke at få links fra sider, hvis linkprofiler er gode. Men hvordan afgør man lige, hvorvidt en side har en god linkprofil? Der er en række betalingsværktøjer, såsom Ahrefs, der kan hjælpe en med at besvare dette spørgsmål, men hvis man ikke har adgang til sådanne værktøjer, kommer man langt med sin sunde fornuft.
I så fald skal man overveje, hvorvidt det er sandsynligt, at siden har mange gode indgående links – hvis det er tilfældet, vil dens linkprofil nemlig være god. Ligeledes skal tage stilling til sidens troværdighed. Når troværdigheden skal vurderes, kan man blandt andet tage et kig sidens visuelle udtryk – ser den suspekt ud? Ligner den en side, der udelukkende bruges til linkbuilding? I så fald bør man holde sig væk. Eksempler på sider, der nærmest kun benyttes til linkbuilding, er linkbiblioteker, og det er altså ret let at gennemskue, hvis man ender på sådan en.
Foruden ovenstående er det også en stor styrke, hvis siderne, man får links fra, temamæssigt minder om ens egen. Sælger man tøj, vil links fra modemagasiner og lignende være toppen af poppen for eksempel.
Når man taler lokal SEO, vil links fra de lokale medier sandsynligvis være kvalitetslinks. Hvis den lokale ugeavis sommetider nævner din virksomhed, så forsøg at få ugeavisen til at tilføje et link i artiklen.
Der er mange måder, hvorpå man kan skaffe links. Man kan for eksempel få hjælp af et SEO-bureau. De fleste bureauer har adgang til adskillige steder, hvorfra det er muligt at lave kvalitetslinks.
Derudover er der også mange bureauer, der har specialister i outreach siddende. Outreach vedrører, at man kreerer indhold til andre medier og får disse til at publicere indholdet mod et link til ens hjemmeside. Man kan også lave links i form af PR-arbejde.

Sæt i gang!

Nu burde der være lidt at gå i gang med for dig. Endnu en gang vil jeg gøre opmærksom på, at lokal SEO er væsentligt mere omfattende end blot at følge ovenstående tips. Dog er jeg helt sikker på, at du vil kunne se mærkbare resultater, hvis du imødekommer mine gode råd.
Held og lykke på søgemaskinerne!