Nyt spændende studie går i kødet på fem myter om PPC-annoncering

SEMrush laver nogle af de bedste og mest omfattende undersøgelser om online marketing. For nyligt publicerede de resultaterne fra en undersøgelse, der blandt andet beskæftiger sig med PPC-marketing. Denne undersøgelse bryder blandt andet med fem centrale fordomme om PPC-marketing.

Mange virksomheder afsætter størstedelen af marketing-budgettet til PPC-delen. Det er naturligvis forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor velvalgt en annonceringsform PPC-marketing er, men for langt de fleste virksomheder er det muligt at gøre dette felt til en god forretning – i hvert fald hvis ens kampagner er opsat rigtigt og effektivt.
Der er mange holdninger til, hvordan man griber PPC-annoncering bedst muligt an, og der er ikke nødvendigvis altid konsensus om, hvad der er best practices inden for dette område.
SEMrush afsluttede for nyligt et studie, der involverede data fra hele 8.000 webshops. Dette studie beskæftiger sig blandt andet med PPC-annoncering.
Når man laver et så omfattende studie som dette, finder man ud af ekstremt meget, og en af de ting, som forskerne fandt ud af, var, hvorvidt fem sejlivede myter om PPC var sande eller ej.
Inden vi kigger på de fem myter, kommer der lige et par begrebsafklaringer, som letter forståelsen af indlægget for dem, der ikke har helt styr på deres marketing-lingo.
PPC: Står for Pay Per Click og vedrører annonceringsdiscipliner, hvor man betaler pr. klik. AdWords-annoncer opererer efter et PPC-princip.
CTA: Står for Call To Action. Her er tale om vendinger, der opfordrer til handling. Det kunne være: Klik og læs mere, eller køb i dag!
Desktop: Her refereres til stationære og bærbare computere. Man skelner imellem desktops, tablets og mobiler, når man laver marketing. Typisk vil ens indhold nemlig blive præsenteret forskelligt på disse tre medier.

De fem myter – holder de vand?

De fem myter var følgende:

  • PPC-budgetter er ekstremt høje i e-handel
  • Sigt altid efter så høje rabatter som muligt i dine annoncer
  • Desktop er dødt, når det kommer til PPC
  • Alle annoncer bør indeholde CTA’s
  • Best practices inden for PPC er ens for alle industrier

Nogle af ovenstående myter holder delvist, mens andre er decideret forkerte. Jeg vil nu gennemgå myterne en for en og inddrage data fra SEMrushs undersøgelse.

1: PPC-budgetter er ekstremt høje i e-handel

Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvornår et budget er højt, og derfor kan det måske være lidt svært at sige noget endegyldigt konkluderende om denne myte.
Det står dog klart, at 50 % af alle PPC-budgetter befinder sig i intervallet $0-1000. 12 % af de virksomheder, som indgik i undersøgelsen, har budgetter på $50.000+.
Forskerne i undersøgelsen har valgt at konkludere, at myten derfor ikke holder stik, og det er jeg tilbøjelig til at give dem ret i.

2: Sigt altid efter så høje rabatter som muligt i dine annoncer

Forskerne fandt ud af, at det var meget branchebetinget, hvilke rabatter der var populære. Jeg synes personligt, at ordvalget, der beskriver denne myte, ikke er særligt velvalgt, da man får indtrykket af, at forskerne har undersøgt effekten af høje rabatter, hvilket de ikke har.
I stedet har de undersøgt, hvor store procentmæssige rabatter de forskellige brancher sædvanligvis giver på deres produkter.
Der er stor forskel på branche til branche. Den mest populære rabatsats i sundhedsbranchen er 5 %, mens bogbranchen som oftest giver hele 90 % i rabat. For rejsebranchen lød rabatten oftest på 40 %.

3: Desktop er dødt, når det kommer til PPC

Denne myte holder heller ikke. Over 26 % af alle annoncer kører på desktop. Det er dog imidlertid interessant at notere sig, hvor store forskelle der er brancherne imellem.
Annoncer for sportsudstyr og lignende vises næsten ikke på desktop, hvorimod annoncer for elektronik og børneprodukter bliver vist i stor stil på denne enhed. Omkring 26 % af alle annoncer for elektronik- og børneprodukter vises på desktop, mens procentsatsen for annoncer for sportsudstyr blot er 6.

4: Alle annoncer bør indeholde CTA’s

Atter en gang synes jeg, at folkene bag undersøgelsen fejler lidt, hvad angår ordvalg. Ovenstående indikerer nemlig, at de har undersøgt effekterne af annoncer med CTA’s over for annoncer uden. Men det har de ikke.
I stedet har de undersøgt, hvor mange annoncer der reelt set indeholder CTA’s. Det gør 30 % af alle annoncer, og de fleste CTA’s vedrører prismæssige fordele ved at handle ved en given webshop. Det være sig reklamer for fri fragt og lignende.

5: Best practices inden for PPC er ens for alle industrier

Undersøgelsen afslører med al tydelighed, at best practices inden for annonceformat, budget, annoncetekst og en masse andre parametre knytter sig til branche og produkt. Dette vidner om, at det kræver tålmodighed og tid at blive god til PPC-markedsføring, da man ikke nødvendigvis bliver ekspert i, hvordan enhver virksomhed bør agere på dette marked, bare fordi man har haft succés et sted. Man er nødt til at opbygge et indgående kendskab til, hvilke tricks og midler der fungerer optimalt i den niche man arbejder med.

Læs hele studiet

Jeg håber, at det har været fornøjeligt at læse med i Spinnaker Nordics marketing-udgave af Mythbusters. Hvis du har appetit på endnu flere guldkorn, kan du kaste dig over det samlede studie, som ovenstående tager udgangspunkt i, her.