Social Media Management

Annoncering og drift af sociale medier er en proces, som først og fremmest kræver en indledende vurdering af målgrupper og kommunikationsform. Hos Spinnaker Nordic tror vi på, at det er nødvendigt at have vores kunder og samarbejdpartnere med i hele processen fra start til slut for at sikre et effektivt afsæt og stort udbytte af de ressourcer, som benyttes til driften af markedsføring ved hjælp af sociale medier.
Vi definerer en strategi og indholdsplan for en eller flere kanaler ud fra en specifik vurdering af et givent projekt. De kanaler, som vi ofteste får i spil, er:

Organiske og betalte opslag

På de forskellige kanaler findes der som udgangspunkt en række muligheder for annoncering. Hos Spinnaker Nordic benytter vi altid muligheden for at generere en indholdsplan drevet delvist eller helt af vores kunder selv.
Dette gør, at vi sikrer en ensrettet kommunikation, samt at vi løbende får inputs til kommunikationsformer samt ideer til konkrete opslag.
Vi gør os løbende erfaringer med vores kunders målgrupper, og denne erfaring bruger vi naturligvis aktivt. Vi analyserer ligeledes på de data, som der løbende genereres. På baggrund af dataen og vores erfaringer angående kundernes adfærd forbedrer vi hele tiden indsatsen på de sociale medier, så de forskellige SoMe-initiativer har den største mulige marketing-mæssige effekt for vores kunder.
Mulighederne med annoncering på sociale medier er mange, og det kan virke meget uoverskueligt for ikke-fagfolk. Vi tager os altid god tid til at sætte vores kunder ind i de forskellige muligheder og giver vores kvalificerede bud på, hvilke effekter de forskellige indsatser på de forskellige medier formentligt vil have.

Tips og undervisning

Hos Spinnaker Nordic hjælper vi en række af vores kunder til dagligt med AdWords, SEO, Analytics og mange andre elementer – og bidrager i den forbindelse også med løbende sparring og ideer til, hvordan annonceringsindsatsen disponeres. Vi har erfaring med at samtlige markedsføringsinitiativer har en afsmittende effekt på performance på tværs af kanaler – læs eventuelt vores indlæg om attribution, som beskriver netop dette emne.
Vi fik mulighed for at give et par gode råd til annonceringsdelen, da vi i samarbejde med Ivækst lavede dette livestream om annoncering på Facebook: