Tekstforfatning

Tekst er ikke bare tekst

Der er stor forskel på effekterne af velskrevne og gode tekster og effekterne af sjuskede og upræcise tekster. God og velskreven tekst kan øge konverteringsraten, forstærke profileringen af ens virksomhed, og så fremstiller det afsenderen som professionel og grundig. Tilmed bidrager veldisponeret og velformuleret tekst til at effektivisere kommunikationen og øger chancen for, at modtageren påvirkes på den tilsigtede måde.

Sjuskede og upræcise tekster kan derimod være decideret hæmmende for et potentielt salg. Ydermere bidrager dårlig tekst til en fremstilling af afsenderen som værende sjusket og uprofessionel. Derudover er der stor risiko for, at man ikke trænger igennem med sine budskaber, hvis teksterne ikke sidder lige i skabet. 

God tekstforfatning er lig med skarp kommunikation

Er man stolt af sine produkter, bør man beskrive disse med tekster, der matcher produkternes kvalitet. Det er nemlig ærgerligt, hvis der er disharmoni mellem præsentationerne af produkterne og disses kvalitet, og dårlige produktpræsentationer kan sagtens være hæmmende for salget.

Godt tekstarbejde er altafgørende for, at man lykkes med at kommunikere, hvad man ønsker. Man bør derfor ikke undervurdere de potentielle positive effekter, der kan være forbundet med at være yderst omhyggelig og vælge hvert ord med omhu i sine tekster.

Vores tekstforfatteres ordforråd overgår næsten ordbogens, og samtlige af vores tekstsnedkere er både omhyggelige og kreative. Derfor vil vi uden tvivl kunne levere et tekstprodukt, der hjælper dig med at trænge igennem med dine budskaber.

Skal vi udarbejde tekst for dig, så er du meget velkommen til at tage kontakt til os på 71 99 16 00.

Få et tilbud på Tekstforfatning

Ring på
71 99 16 00
..eller skriv til
Info@spinnakernordic.com

Kluntet tekst fremstiller dig som mindre begavet

Flere forskellige undersøgelser viser, at der ses ned på folk, der formulerer sig svagt. En af disse undersøgelser er fra 2013, og denne blev udført af Dansk Sprognævn.

Denne undersøgelse beskæftigede sig blandt andet med, om fremkomsten af de sociale medier havde en mærkbar negativ indflydelse på unges stavning. Ydermere berørte undersøgelsen unge menneskers holdninger til personer, der staver dårligt, og her var billedet ganske entydigt: Unge ser ned på dårlige stavere. Langt størstedelen af de 352 unge forbandt dét at stave dårligt med at være mindre begavet.

Denne holdning afspejler ikke nødvendigvis sandheden. Man kan nemlig sagtens være et yderst lærd og intelligent menneske, selvom man har det vanskeligt med stavningen. Ikke desto mindre er det dog interessant, at unge laver denne kobling. Lignende undersøgelser viser tilmed, at det ikke blot er unge, der kan finde på at sidestille lav intelligens med manglende sproglige kompetencer.

Selvom man, ifølge os, ikke bør se stavning og sproglige kompetencer som en altafgørende intelligensmarkør, bør man heller ikke ignorere, at sjuskede og fejlbehæftede tekster kan konnotere mindre høj intelligens og sjuskethed.  

Hvis man ikke har nogen sprogørn i sin virksomhed, bør man derfor overveje at hyre en professionel tekstforfatter til at udarbejde ens tekster, da folk utvivlsomt vil rynke på næsen, hvis ens ydelser og produkter præsenteres med klodsede tekster, der er fyldt med fejl.

Vi har flere dygtige tekstforfattere tilknyttet

Hos Spinnaker Nordic, kan vores tekstforfattere både skrive prægnant og koncist, men også fabulerende, hvis dette ønskes. Du skal blot diktere den sproglige stil, du ønsker, så lover vi, at vores tekstforfattere efterkommer disse ønsker og leverer et produkt, som du begejstres for.

Vores tekstforfattere har bred erfaring inden for deres felt, og de har skrevet mange forskellige typer tekster. De har med stor succes skrevet blandt andet produktbeskrivelser, om os-tekster, kategoritekster og casebeskrivelser for et utal af kunder.

De har erfaring med at skrive om mange forskellige emner, og de er skarpe og effektive researchere, som hurtigt finder de informationer, der skal danne fundamentet for den gode tekst.

Samtlige af vores tekstforfattere har stor indsigt i SEO, hvorfor de har mulighed for at opbygge teksterne, så disse er ekstremt SEO-venlige.

Hvis du mangler en eller flere dygtige tekstforfattere, så er du meget velkommen til at kontakte os på 71 99 16 00. Vi træffes naturligvis også over mail. Vores mailadresse er info@spinnakernordic.com.

Sprog er en identitetsmarkør

Vi indledte første afsnit med at skrive, at tekst ikke bare er tekst, og denne påstand bliver udfoldet yderligere i løbet af dette afsnit.

Vi kendetegnes af, hvordan vi taler, og hvilke ord vi bruger. Subkulturer i samfundet har ofte deres egne terminologier – se for eksempel på hiphop-kulturen, der blandt andet defineres af en distinkt sprogstil og jargon.

Sprog er en identitetsmarkør, og dette forhold bør medtænkes, når man skal udarbejde tekst. Der skal nemlig helst være harmoni mellem teksternes gennemgående sproglige stil og ens image.

Sprog er et effektivt redskab, når det kommer til profilering. Desto mere bevidst man er om, hvordan man ønsker at profilere sig selv, desto lettere bliver det at designe tekster, der bidrager til denne profilering. Hvis man har et ønske om at være den frække dreng i klassen, skal ens tekster ikke være formelle og informationstunge. De skal i stedet krydres med sjove vendinger, vittige kommentarer og masser personlighed.

Få professionel tekstforfatning hos os

Vi, Spinnaker Nordic, er et konsulenthus, der består af en række dygtige medarbejdere med forskellige kompetencer. Vi vil gerne udtrykke, at vi tager enhver opgave alvorligt og seriøst. Vi vil samtidig gerne udstråle, at vi repræsenterer noget uformelt, og at vi på ingen måde er selvhøjtidelige. Vi er mennesker med humor og personlighed, hvorfor du flere steder på vores hjemmeside kan finde friske vendinger, der indikerer, at der er noget spræl i os.

Tonen bliver dog aldrig useriøs, og vi forsøger altid at kommunikere præcist og elegant, så de besøgende får nuanceret indsigt i, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde. Og så forsøger vi naturligvis at komme så mange sprogfejl til livs, da vi mener, at korrekt grammatik og elegante sætningskonstruktioner konnoterer professionalisme.

Vi evner at tale med mange næb, og vi medtænker altid afsenderen, når vi udarbejder tekst. Skal teksterne repræsentere en yderst grundig, formel og konservativ virksomhed, undgår vi naturligvis vittige bemærkninger og slangudtryk. I stedet vil vi skrive informationsrige, elegante tekster, som udtrykker, at afsenderen har etikette og overblik.

Skal vi hjælpe din virksomhed med at skrive tekster, der harmonerer med virksomhedens image, så ring til os på 71 99 16 00.    

Gode tekster øger konverteringsraten

Der er stor forskel på teksters formål. Nogle tekster skrives (næsten) udelukkende for at drive trafik, mens andre teksters hovedformål er at præsentere og sælge et produkt eller en ydelse. Derudover er der tekst, hvis primære formål er at beskrive et forløb nuanceret. Tekst kan have mange forskellige formål, men størstedelen af de tekster, som vi producerer, har et eller flere af de ovenstående. Det er sjældent, at vi skriver tekster, som kun har et formål. Ofte skal de tekster, vi udarbejder, både drive trafik og øge chancen for konverteringer.  

Nogle SEO-tekster placeres nederst på hjemmesiden under produkterne, og en stor mængde af disse tekster læses ikke af særligt mange af de besøgende, da de besøgendes fokus i stedet er på billederne og specifikationerne af produktet.

Det betyder dog ikke, at disse tekster er ubetydelige. Tværtimod! De læses nemlig fra ende til anden af søgemaskinerne. Derfor skal produkt- og kategoritekster aldrig nedprioriteres – heller ikke selvom dine erfaringer siger dig, at det primært er billederne, der bidrager aktivt til salget af dine produkter. Det er nemlig sandsynligt, at teksterne har afgørende betydning for en stor del af den trafik, som landingssiden har.

Ovenstående gælder på ingen måde for enhver produkt- og kategoritekst. Langt fra! Ofte spiller produkt- og kategoritekster en yderst aktiv rolle for salget, og derfor skal disse sidde lige i skabet.

Vores tekstforfattere kan også skrive SEO-tekster

Når man skriver produkt- og kategoritekster, bør man skrive til både søgemaskinerne og de besøgende. I gamle dage var der stor forskel på, hvordan Google og mennesker læste tekster, hvorfor fortidens SEO-tekster var en decideret kategori for sig og sommetider næsten ulæselige.

Forskellen på, hvordan Google og mennesker læser tekst, er i løbet af de seneste år blevet yderst udjævnet, hvorfor det i dag anbefales, at man skriver sine tekster, som skulle disse udelukkende læses af mennesker.

Man kan dog stadigvæk bruge en række greb, der forstærker en teksts SEO-mæssige effekt. Vi kender disse greb ud og ind og vil derfor kunne levere tekster, der er så SEO-venlige som muligt.

Online marketing er blandt andet kendetegnet ved, at man kan måle effekten af mange af de tiltag, som man iværksætter. Det er blandt andet muligt at lave split-tests, der kan afsløre, hvorvidt et initiativ forstærker eller sænker købelysten hos de besøgende på ens hjemmeside.

Vi, og mange andre online marketing-folk, har gentagne gange erfaret, at god tekst kan øge konverteringsraten, hvilket egentlig ikke er specielt overraskende. Præsenteres et produkt eller en ydelse elegant og effektivt, forstærkes de besøgendes indre købedrift. Præsenteres produktet eller ydelsen derimod kluntet og upræcist, er det meget tvivlsomt, at de besøgende rammes af et decideret begær efter produktet eller ydelsen.

Det er forskelligt, hvor stor betydning tekst har for en konvertering. Nogle produkter sælges, som nævnt, primært via billeder, videoer og specifikationer, mens andre produkter er yderst afhængige af gode, sælgende tekster. 

Skal vi skrive konverteringsoptimerende tekster for dig? Så giv os et kald på 71 99 16 00. Du er også meget velkommen til at sende os en mail på info@spinnakernordic.com.

Tekst er et effektivt redskab til søgemaskineoptimering

Google og de andre søgemaskiner elsker tekst. Derfor er god tekst et effektivt hjælpemiddel til at nå de sjove placeringer på søgemaskinerne. Det er dog ikke nok blot at skrive gode SEO-tekster – man skal blandt andet også have en stærk linkprofil, en hurtig og overskuelig hjemmeside samt gode meta-beskrivelser og -titler. Vi har flere dygtige SEO-eksperter i huset, og de kan hjælpe dig med at få succes på søgemaskinerne. Du kan læse meget mere om, hvad vi kan tilbyde på SEO-fronten på landingssiden, der beskæftiger sig med dette.

Som sagt læser Google efterhånden tekst, som vi mennesker gør. Næsten da! Det er stadigvæk muligt at komponere sine tekster, så disse bliver endnu mere effektive i et SEO-mæssigt perspektiv. Vi ved præcist, hvordan man skal skræddersy en tekst, så den falder i Hr. Googles smag, så hvis du lader os om dit tekstarbejde, garanterer vi, at dine tekster er ekstremt SEO-venlige.

Mangler du en eller flere SEO-tekstforfattere til udarbejdelse af SEO-venlige tekster, så er du meget velkommen til at give os et kald på 71 99 16 00. Hvis du foretrækker en mailkorrespondance, skal du sende en mail til info@spinnakernordic.com.

Få et tilbud på Tekstforfatning

Ring på
71 99 16 00
..eller skriv til
Info@spinnakernordic.com

Få festinvationer og faglige inputs direkte i din indbakke

Kontakt os

Ring til os på 71 99 16 00
eller skriv til info@spinnakernordic.com