Videoproduktion

Levende billeder og lyd fascinerer og fastholder

Der er mange gode argumenter for at inddrage video i sin markedsføringsstrategi og -plan. Video kan bruges i mange forskellige annonceringssammenhænge; blandt andet kan formatet bruges i forbindelse med tv-markedsføring og SoMe-markedsføring. Derudover er der flere og flere, der bruger videomateriale til at præsentere deres produkter sammen med billeder og tekst.

Flere af de sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn, favoriserer for tiden videomateriale, hvilket betyder, at potentialet for at nå bredt ud med video i meget høj grad er til stede på disse platforme.

Når man laver videomarkedsføring, er det vigtigt, at videoindholdet er produceret med tanke på platform og målgruppe. Skal man lave en tv-reklame, forventes det, at produktionsværdierne er høje – ellers sender man et uprofessionelt signal, og det ønsker ingen vist.

Vi kan hjælpe dig på alle tænkelige måder, når det kommer til videoannoncering. Har du brug for rådgivning omkring, hvilke kanaler og platforme du og din virksomhed bør producere videoindhold til, stiller vi gerne vores ekspertise til rådighed. Hvis du mangler et par kreative hjerner, der kan udtænke skæve fortællinger, der fastholder og fascinerer publikum, har vi et par stykker i huset. Har du brug for assistance til selve videoproduktionen, har vi også ressourcerne. Vi har videofolk, der har styr på både optageprocessen og postproduktionsarbejdet.

Hvis vi lyder som en interessant samarbejdspartner, så tøv ikke med at kontakte os på 71 99 16 00 og hør nærmere om dine muligheder.

Herunder har vi illustreret, hvilke trin der kan være i en videoproduktionsproces, når man har os med på holdet:

Videoproduktionsprocessen infografik

Få et tilbud på Videoproduktion

Ring på
71 99 16 00
..eller skriv til
Info@spinnakernordic.com

Vi har stor viden om audiovisuel kommunikation

Når man kommunikerer via billeder og lyd, gælder der nogle helt særegne regler, som man skal kende, hvis man vil have kontrol over, hvordan ens kommunikative handling afkodes af modtageren. Ønsker man at påvirke modtageren på den tilsigtede måde med videoindhold, er det yderst vigtigt, at man har stor indsigt i, hvad der kaldes audiovisuel semiotik.

Dette betyder, at man skal have kendskab til, hvordan de forskellige audiovisuelle virkemidler påvirker receptionen af indholdet. Hvis vi skal uddybe dette, er det fordelagtigt at inddrage Ronald Barthers’ begreber denotation og konnotation. Barthes udviklede disse begreber i forbindelse med billedanalyser, men de fungerer også fint i andre sammenhænge, blandt andet i forbindelse med videoanalyse.

Denotation henviser til det primære niveau. Her er tale om det leksikalske lag. En objektiv vurdering af, hvad vi sanser, kan man sige.

Det denotative lag vil være en kort redegørelse af, hvad billed- og lydside udgøres af, betragtet helt objektivt registrerende.

Det konnotative lag vil derimod vedrøre merbetydningen af de iboende elementer i medieteksten. Det konnotative lag dannes på baggrund af sociokulturelle koder, som vi mennesker lærer i løbet af livet. Når man beskæftiger sig med det konnotative lag i audiovisuelt indhold, går man ind og kigger på, hvad de enkelte elementer i sig selv har af merbetydning, og hvordan de internt påvirker hinanden, og hvilken betydning elementernes gensidige påvirning af hinanden har for den samlede reception af medieindholdet.

Vi mennesker sammensætter de mange indtryk, som vi får via audiovisuelt indhold, til et samlet helhedsbillede. Dette helhedsbillede kan ændres markant ved at skrue på enkelte iboende karakteristika i produktet. Hvis man ændrer underlægningsmusikken fra et dystert nummer til et muntert nummer, er det yderst sandsynligt at receptionen vil ændres markant.  

Hvis man vil have succes med videomarkedsføring, skal man vide, hvad de forskellige farver symboliserer, hvordan lydsiden påvirker billedsiden, at nærbilleder er gode til visualisere stærke følelser, at hektisk, hurtig klipning gør indholdet actionpræget, at mise-en-scéne-forhold har stor betydning for det overordnede udtryk af en scene, hvordan man skaber harmoni i billeder, hvordan man skaber disharmoni i billeder og så videre.

Det er ikke nemt at opnå totalt kontrol over sin kommunikative handling, når man kommunikerer audiovisuelt, da audiovisuelt indhold typisk udgøres af ekstremt mange konstituenter, men hvis man har stor viden om audiovisuel semiotik har man gode betingelser for at opnå høj grad af kontrol.

Det er vigtigt for os at bemærke, at der er stor forskel på, hvor meget man skal overveje de forskellige audiovisuelle virkemidler fra opgave til opgave. Hvis man laver reklamefilm, er det yderst vigtigt at have film- og tv-nørder på holdet, der har et solidt kendskab til audiovisuel semiotik, mens mere simple produktioner som webinarer og lignende ikke nødvendigvis kræver den store viden om audiovisuel kommunikation for at skabe et hæderligt produkt.

Vi kan hjælpe dig med både store og små videoproduktioner. Vi kan varetage alt fra den strategiske tilrettelæggelse af videoindholdet til den tekniske afvikling samt efterarbejdet. Ydermere kan vi hjælpe dig med at få videoindholdet ud på de annonceplatforme, du ønsker.

Går du med tanker om at implementere videoindhold i din markedsføringsstrategi, så tøv ikke med at giv os et kald på 71 99 16 00 for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.   

Derfor bør video indgå i din markedsføringsstrategi

Der er, som sagt, rigtig mange forskellige måder, hvorpå man kan bruge video i sin markedsføringsstrategi. Det er yderst sandsynligt, at mindst en af de mange måder, hvorpå man kan bruge video i sin markedsføringsstrategi, vil være udbytterigt for dig og din virksomhed.

Herunder har vi samlet en liste over markedsføringssammenhænge, hvor man kan benytte sig af video:

 • Reklamevideoer
 • Produktpræsentationer
 • Virksomhedsvideoer
 • Præsentation af ens ydelser
 • Tutorials
 • Webinars
 • Kampagner, der stræber efter at gå viralt
 • Videoer til SoMe
 • Explainer-videoer

Der kan være ekstremt stor forskel på, hvilke krav der stilles til produktionsværdierne af de videoer, man bruger i sin markedsføring. Inden for en række videotyper kommer man langt med en iPhone og godt lydudstyr – her er særligt tale om videoindhold til SoMe. Kampagnevideoer til TV og YouTube Ads stiller dog større krav til produktionen. Her vil det sandsynligvis være uundgåeligt at skulle alliere sig med en eller flere fagmænd.

Hvis du ønsker assistance til videoproduktion, er du meget velkommen til at give os et kald på 71 99 16 00 for at høre, hvad vi kan tilbyde.

Fordele ved videomarkedsføring

Der er rigtig mange fordele forbundet med at benytte video i sin markedsføring. Herunder nævnes en række af de hyppigste fordele, man oplever i forbindelse med videoannoncering:

 • Gode videoer fastholder målgruppen
 • Muligheden for at visualisere effekterne af ens produkter
 • Muligheden for at vise sit ansigt for kunderne
 • Videoindhold er yderst delbart
 • Gode muligheder for effektfuldt storytelling
 • Kan bruges til tværmedielle kampagner

Det er vigtigt for os at understrege, at der er forskel på videotype til videotype, hvilke fordele der er. Ovenstående fordele figurerer dog på tværs af langt de fleste typer videoindhold, man benytter i markedsføringsøjemed.

Skal du have assistance af eksperter i videomarkedsføring, så giv os et kald på 71 99 16 00. Vi kan hjælpe med alt fra udarbejdelse af kreativt storyboard til den tekniske del af videoproduktionen.

Få et tilbud på Videoproduktion

Ring på
71 99 16 00
..eller skriv til
Info@spinnakernordic.com

Få festinvationer og faglige inputs direkte i din indbakke

Kontakt os

Ring til os på 71 99 16 00
eller skriv til info@spinnakernordic.com