GA4 Conversions er nu "Key Events"

GA4 Conversions er nu "Key Events"

In this article

Det har været ventet i nogle måneder, at Google ville ændre deres terminologi i GA4, så det fremover hedder Key Events, og ikke Conversions.

I praksis betyder det ikke noget for din brug af GA4, da det blot er en navneændring i systemet, men der er stadig et par ting at være obs på.

Det skal du være obs på

  1. "Conversions" termen er i Google-regi nu kun brugt i forbindelse med Google Ads-relaterede sager. Både i Google Ads, men også i GA4. Derfor lover Google nu at der vil være et eksakt match i mængden af Conversions man ser i Google Ads og GA4 - da de nu begge henviser til Google Ads Conversions.

  2. Vær opmærksom på, at nogle Key Events også kan være Converions, hvis de bliver importeret til Google Ads. 

Vi bliver helt sikkert klogere på navneskiftet, når udrulningen løbende sker på de forskellige GA4 konti. Lige nu har vi kunder, der stadig ser Conversions, og kunder der ser de nye Key Events.

Other articles